Telefoniczne Centrum Obsługi Klienta

605989819

800700077

Kruszywa do budownictwa inżynieryjnego

Zastosowanie Kruszyw do Budownictwa Inżynieryjnego

RODZAJ BETONU ZASTOSOWANIE INNE
Podbudowa z chudego betonu Beton podkładowy, wyrównawczy Kruszywa żwirowe

Pospółki , Niesorty

Beton towarowy Fundamenty zbrojone

Fundamenty niezbrojone

Ściany zewnętrzne

Ściany wewnętrzne

Kruszywo żwirowe, kruszywo łamane np. wapień, dolomit, granit, bazalt
Beton nawierzchniowy Nawierzchnie betonowe Kruszywo łamane: zgodnie ze ST, np. melafir, gabro, amfibolit
Beton mostowy Płyta nośna mostu, filar mostowy Kruszywo łamane np. dolomit, granit, wapień
Beton nawierzchniowy wałowany Nawierzchnie niezbrojone Kruszywo żwirowe łamane: np. granit, dolomit, wapień
Beton wodoszczelny Strefa działania wody Kruszywo żwirowe łamane osadowe
Beton kontraktorowy Pale fundamentowe

Ściany szczelinowe

Kruszywo żwirowe, kruszywo otoczakowe

 

ZASTOSOWANIE BETONU

WYMAGANE WŁAŚCIWOŚCI KRUSZYW

ELEMENTY

Beton mostowy – do wykonania betonu mostowego stosuje się wysokiej jakości cementy odpowiednio dobrane domieszki oraz kruszywo. odporność na działanie mrozu

 odpowiednia odporność na rozdrabnianie

brak zanieczyszczeń lekkich oraz organicznych

brak reakcji kruszywa – alkalia

powtarzalność parametrów

niska zawartość pyłów

dla betonu z odkrytym kruszywem wysoka odporność na polerowanie

odpowiednia odporność na działanie soli

obiekty inżynierii lądowo – wodnej

 konstrukcje mostowe – filary, płyty

wiadukty

kładki, przeprawy

Beton nawierzchniowy –  jakość betonu  scharakteryzowana trzema głównymi parametrami wytrzymałością, trwałością i łatwością wbudowania. drogi betonowe

nawierzchnie

Zapraszamy do kontaktu!

Oferujemy również wszechstronną pomoc technologiczną w zakresie rozwiązań materiałowych oraz pomoc w badaniach diagnostycznych i kontrolnych, jak również wsparcie we wdrożeniu systemu Zakładowej Kontroli Produkcji. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani nawiązaniem współpracy lub chcecie poznać szczegóły oferty doradztwa technologicznego prosimy o kontakt z działem Jakości.

Bądźmy w kontakcie

CEMEX Polska
ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa
tel. +48 (22) 571 41 00
e-mail: cemexpolska@cemex.com
www.cemex.pl

CEMEX Zakład Konfekcjonowania
Kruszyw Ogrodowych

ul. Mstowska 10
42-240 Rudniki k/Częstochowy
tel. +48 (34) 321 04 33
e-mail: mateusz.majewski@cemex.com
www.kruszywaogrodowe.pl