Telefoniczne Centrum Obsługi Klienta

605989819

800700077

Kruszywa do Budownictwa Mieszkaniowego

 Zapraszamy do skorzystania na naszej oferty.

Dostarczymy kruszywa na każdą inwestycję i każdy element Twojego domu.

RODZAJ BETONU

ZASTOSOWANIE

INNE
Podbudowa z chudego betonu Beton podkładowy, wyrównawczy Kruszywa żwirowe

Pospółki , Niesorty

Beton towarowy Fundamenty zbrojone

Fundamenty niezbrojone

Ściany zewnętrzne

Ściany wewnętrzne

Kruszywo żwirowe, kruszywo łamane np. wapień, dolomit, granit, bazalt.
Beton architektoniczny Kruszywa żwirowe, kruszywa łamane np.  granit, kwarcyt , bazalt
Opaska drenażowa
Kruszywa dekoracyjne do ogrodu
Kostka brukowa Kruszywa żwirowe, piaski
Kruszywa wypełniające do fundamentów

 

ZASTOSOWANIE BETONU

WYMAGANE WŁAŚCIWOŚCI KRUSZYW

ELEMENTY

Beton  zwykły znajduje zastosowanie w wielu rozwiązaniach budowlanych na każdym etapie budowy.

 

brak zanieczyszczeń lekkich zwłaszcza dla betonu narażonego na działanie czynników atmosferycznych

brak reakcji  alkalia-krzemionka

powtarzalność parametrów

niska zawartość pyłów

brak zanieczyszczeń organicznych

fundamenty zbrojone

fundamenty niezbrojone

ściany zewnętrzne

ściany wewnętrzne

 

Beton architektoniczny – beton nazywany też elewacyjnym lub strukturalnym. Jest to beton, którego powierzchnia nie podlega już wykończeniu żadnymi powłokami. Powierzchnia elementu jest eksponowana, a technologia pozwala uzyskać wymagane parametry co do struktury powierzchni, koloru czy innego wymaganego efektu. niska zawartość pyłów

brak zanieczyszczeń organicznych

powtarzalność parametrów

brak zanieczyszczeń lekkich

 

dekoracyjne konstrukcje betonowe

elementy rzeźb i pomników

reprezentacyjne ściany elewacji budynków

 obiekty infrastruktury sportowej

 

 

Zapraszamy do kontaktu!

Oferujemy również wszechstronną pomoc technologiczną w zakresie rozwiązań materiałowych oraz pomoc w badaniach diagnostycznych i kontrolnych, jak również wsparcie we wdrożeniu systemu Zakładowej Kontroli Produkcji. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani nawiązaniem współpracy lub chcecie poznać szczegóły oferty doradztwa technologicznego prosimy o kontakt z działem Jakości.

Bądźmy w kontakcie

CEMEX Polska
ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa
tel. +48 (22) 571 41 00
e-mail: cemexpolska@cemex.com
www.cemex.pl

CEMEX Zakład Konfekcjonowania
Kruszyw Ogrodowych

ul. Mstowska 10
42-240 Rudniki k/Częstochowy
tel. +48 (34) 321 04 33
e-mail: mateusz.majewski@cemex.com
www.kruszywaogrodowe.pl