Telefoniczne Centrum Obsługi Klienta

605989819

800700077

Kruszywa do Budownictwa Przemysłowego

Wykorzystanie Kruszyw do Budownictwa Przemysłowego

RODZAJ BETONU

ZASTOSOWANIE

INNE

Podbudowa z chudego betonu Beton podkładowy, wyrównawczy Kruszywa żwirowe

Pospółki , Niesorty

Beton towarowy Fundamenty zbrojone

Fundamenty niezbrojone

Ściany zewnętrzne

Ściany wewnętrzne

Kruszywo żwirowe, kruszywo łamane np. wapień, dolomit, granit, bazalt
Beton nawierzchniowy Nawierzchnie betonowe Kruszywo łamane: zgodnie ze ST, np. melafir, gabro, amfibolit
Beton posadzkowy narażony na działanie środowiska chemicznie agresywnego Posadzki przemysłowe wewnętrzne Kruszywa żwirowe, kruszywa łamane np. bazalt, dolomit, melafir
Beton posadzkowy napowietrzony Posadzka narażona na mróz Kruszywo łamane np. gabro, bazalt , amfibolit, kruszywo żwirowe spełniające PN-EN 12620.
Beton narażony na działanie środowiska agersywnego Beton w kontakcie ze środowiskiem agresywnym chemicznie Kruszywa żwirowe, kruszywa łamane np. bazalt, dolomit, melafir

 

ZASTOSOWANIE BETONU WYMAGANE WŁAŚCIWOŚCI KRUSZYW ELEMENTY
Beton kontraktorowy beton który swoją nazwę zawdzięcza metodzie, polegającej na wbudowywaniu mieszanki za pomocą rury osłonowe z końcówką zwaną rurą kontraktorową lub wylewną.  Skład betonów jest projektowany w taki sposób aby zapewnić samo zagęszczenie się betonu pod własnym ciężarem Niska zwartość pyłów

Brak zanieczyszczeń organicznych

Powtarzalność parametrów

mury oporowe

pale fundamentowe

ściany szczelinowe

prace podwodne

Beton posadzkowy  konieczne jest zastosowania domieszek na bazie superplastyfikatorów, które pozwolą przy redukcji wody, uzyskać oczekiwaną urabialność jak i wymaganą wytrzymałość. Aby zapobiec nadmiernemu skurczowi, stosuje się zbrojenie rozproszone na bazie włókien stalowych lub polipropylenowych.

 

 Czystość kruszywa

Niska zwartość pyłów

Brak zanieczyszczeń lekkich

Brak zanieczyszczeń organicznych

Powtarzalność parametrów

Dla nawierzchni narażonych na działanie czynników agresywnych chemicznie: odpowiednia kwasoodporność

nawierzchnie hal magazynowych i przemysłowych

nawierzchnie posadzek w budynkach mieszkaniowych

Zapraszamy do kontaktu!

Oferujemy również wszechstronną pomoc technologiczną w zakresie rozwiązań materiałowych oraz pomoc w badaniach diagnostycznych i kontrolnych, jak również wsparcie we wdrożeniu systemu Zakładowej Kontroli Produkcji. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani nawiązaniem współpracy lub chcecie poznać szczegóły oferty doradztwa technologicznego prosimy o kontakt z działem Jakości.

 

 

Bądźmy w kontakcie

CEMEX Polska
ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa
tel. +48 (22) 571 41 00
e-mail: cemexpolska@cemex.com
www.cemex.pl

CEMEX Zakład Konfekcjonowania
Kruszyw Ogrodowych

ul. Mstowska 10
42-240 Rudniki k/Częstochowy
tel. +48 (34) 321 04 33
e-mail: mateusz.majewski@cemex.com
www.kruszywaogrodowe.pl