Telefoniczne Centrum Obsługi Klienta

605989819

800700077

Inicjatywy

Działalność opieramy na wysokich standardach środowiskowych, ciągłym doskonaleniu BHP i zapewnieniu Klientom oczekiwanej jakości produktów i usług.

 Nieustannie dążymy do doskonalenia działalności pod względem środowiskowym, często wykraczając poza minimalne wymagania prawne.

Zdrowie i bezpieczeństwo Kruszyw CEMEX

Zero wypadków i zero ofiar śmiertelnych, to więcej niż CEL, to nasz OBOWIĄZEK. Bezpieczeństwo pracowników, kontrahentów i innych osób, na których nasza działalność może mieć wpływ traktujemy priorytetowo. Zakłady produkcyjne kruszyw w Polsce za osiągnięcia w dziedzinie bezpieczeństwa pracy zdobyły wiele nagród w wewnętrznych konkursach CEMEX Polska, a także na szczeblu globalnym  m.in. w Europejskim Konkursie Dobrych Praktyk BHP. Nieustannie pracujemy nad poprawą bezpieczeństwa poprzez następujące działania:   Audyty […]

Rekultywacja

Nieustannie dążymy do osiągnięcia najwyższych standardów w zarządzaniu ochroną środowiska, zmniejszaniu naszego oddziaływania na otoczenie oraz racjonalnym gospodarowaniu zasobami naturalnymi. Dbałość o środowisko naturalne jest w naszym rozumieniu nie tylko spełnianiem obowiązujących przepisów i standardów, ale też zobowiązaniem wobec lokalnej społeczności, dlatego we wszystkich naszych zakładach kruszywowych wdrożyliśmy Zintegrowany System Zarządzania Środowiskiem i Energią w oparciu o normy ISO 14001 i 50001. Prowadzimy działania mające na celu przywracanie naturze […]

CEMEX dla społeczności i środowiska

lat
lat Fundacji CEMEX
przyznanych grantów
osobo-aktywności w ramach wolontariatu pracowniczego CEMEX
,7 mln zł
wydawanych na działania środowiskowe rocznie
717
aktywności poprawiających BHP w 2016 roku

Ekowspółpraca

EKOwspółpraca to wiele inicjatyw, którymi chcemy potwierdzić, że nie tylko mówimy, ale działamy w zakresie ochrony środowiska w wielu obszarach naszej działalności, także poprzez zaangażowanie naszych pracowników i Klientów.   Wprowadziliśmy  elektroniczny system dystrybucji faktur (za pośrednictwem poczty e-mailowej), oraz przechowujemy wystawione dokumenty w wersji elektronicznej, w tzw. e-Archiwum. Rozwiązanie to pozwala skrócić czas dostarczania dokumentów do naszych Klientów. Będąc przyjaznym środowisku dodatkowo korzystamy z szybszej obsługi transakcji, […]

Bądźmy w kontakcie

CEMEX Polska
ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa
tel. +48 (22) 571 41 00
e-mail: cemexpolska@cemex.com
www.cemex.pl

CEMEX Zakład Konfekcjonowania
Kruszyw Ogrodowych

ul. Mstowska 10
42-240 Rudniki k/Częstochowy
tel. +48 (34) 321 04 33
e-mail: mateusz.majewski@cemex.com
www.kruszywaogrodowe.pl