Telefoniczne Centrum Obsługi Klienta

605989819

800700077

Ekowspółpraca

EKOwspółpraca to wiele inicjatyw, którymi chcemy potwierdzić, że nie tylko mówimy, ale działamy w zakresie ochrony środowiska w wielu obszarach naszej działalności, także poprzez zaangażowanie naszych pracowników i Klientów.

 

e-faktura

Wprowadziliśmy  elektroniczny system dystrybucji faktur (za pośrednictwem poczty e-mailowej), oraz przechowujemy wystawione dokumenty w wersji elektronicznej, w tzw. e-Archiwum. Rozwiązanie to pozwala skrócić czas dostarczania dokumentów do naszych Klientów. Będąc przyjaznym środowisku dodatkowo korzystamy z szybszej obsługi transakcji, tym samym szybszemu rozliczeniu, oszczędności na korespondencji i archiwizacji.

JAK SKORZYSTAĆ Z e-faktury?

Proszę wypełnić FORMULARZ z wyrażeniem zgody na otrzymywanie e-faktur wraz z podaniem adresu mailowego i wysłać na adres kruszywa@cemex.com lub przekazać regionalnemu kierownikowi sprzedaży.

Na wskazany adres otrzymacie Państwo dostęp do bezpłatnego indywidualnego konta, gdzie przechowywane są wszystkie Państwa dokumenty.

Odbieranie e-faktur wystawianych przez CEMEX nie wymaga ponoszenia dodatkowych kosztów lub wykonywania zmian systemowych. Wystarczy posiadanie adresu e-mail oraz dostęp do Internetu.

 

 

image12Prowadzimy  kampanię edukacyjną EKO biuro, w ramach której organizujemy różne działania pro środowiskowe dla pracowników np. Dzień Rowerowy oraz cykliczne zbiórki elektroodpadów. Całkowity dochód ze zbiórek przeznaczamy na cele charytatywne. Od 2011 roku zebraliśmy 50 ton zużytego sprzętu i 200 telefonów komórkowych.

Nieustannie  edukujemy się w zakresie wymagań prawnych i wewnętrznych standardów dotyczących ochrony  środowiska. Dzielimy się najlepszymi praktykami w tym obszarze. Organizujemy także szkolenia podnoszące poziom wiedzy na temat różnorodności biologicznej i ochrony przyrody. Rozwijamy świadomość ekologiczną naszych pracowników, ich rodzin i społeczności lokalnych sąsiadujących z naszymi zakładami poprzez działania na rzecz ochrony środowiska. Wymierne efekty tych prac motywują nas wszystkich do dalszych działań proekologicznych.

 

image07Wspólnie z Fundacją Siłaczka  realizujemy program „Pszczoły i trzmiele nasi przyjaciele”. W ramach projektu  edukujemy najmłodszych i pomagamy przyrodzie w gminach, w których znajdują się nasze kopalnie.  Dzięki współpracy ze specjalistami w szkołach podstawowych  w Trąbkach Wielkich, Dziergowicach Jaroszowcu oraz Troszynie powstały klomby z roślinami pożytkowymi dla pszczołowatych oraz stanęły specjalne domki dla owadów. Drewniane domki stanowią potencjalne miejsce do ich gniazdowania. Efekty projektu są monitorowane przez uczniów szkół.

Bądźmy w kontakcie

CEMEX Polska
ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa
tel. +48 (22) 571 41 00
e-mail: cemexpolska@cemex.com
www.cemex.pl

CEMEX Zakład Konfekcjonowania
Kruszyw Ogrodowych

ul. Mstowska 10
42-240 Rudniki k/Częstochowy
tel. +48 (34) 321 04 33
e-mail: mateusz.majewski@cemex.com
www.kruszywaogrodowe.pl