Telefoniczne Centrum Obsługi Klienta

605989819

800700077

Rekultywacja

certyfikat-iso

Nieustannie dążymy do osiągnięcia najwyższych standardów w zarządzaniu ochroną środowiska, zmniejszaniu naszego oddziaływania na otoczenie oraz racjonalnym gospodarowaniu zasobami naturalnymi. Dbałość o środowisko naturalne jest w naszym rozumieniu nie tylko spełnianiem obowiązujących przepisów i standardów, ale też zobowiązaniem wobec lokalnej społeczności, dlatego we wszystkich naszych zakładach kruszywowych wdrożyliśmy Zintegrowany System Zarządzania Środowiskiem i Energią w oparciu o normy ISO 14001 i 50001.

Prowadzimy działania mające na celu przywracanie naturze terenów powydobywczych do stanu sprzed eksploatacji, często wykorzystując te tereny do celów edukacyjnych i rekreacyjnych.

Jednym z kluczowych elementów naszej polityki środowiskowej jest dbałość o środowisko przyrodnicze, dlatego prowadzimy działania mające na celu przywracanie naturze terenów powydobywczych do stanu sprzed eksploatacji, często wykorzystując te tereny do celów edukacyjnych i rekreacyjnych. Angażujemy się w ochronę przyrody w celu zapewnienia trwałości ekosystemów i ochrony bioróżnorodności. W naszych kopalniach podejmujemy szereg inicjatyw, aktywnie współpracując z organizacjami pozarządowymi i placówkami naukowymi. Staramy się łączyć korzyści dla środowiska i lokalnej społeczności.

 

Po zakończeniu eksploatacji złoża, przywracamy naturze tereny powydobywcze. Zapewniamy optymalne warunki do rozwoju bioróżnorodności. Aby nasze działania były bardziej efektywne, wykraczamy poza minimalne wymagania prawne. Poza ustawowym obowiązkiem odprowadzania opłaty na rzecz likwidacji kopalń, każdego roku dodatkowo zawiązujemy rezerwę o kilkukrotnie wyższej wartości. Dzięki niej mamy gwarancję osiągnięcia planowanego poziomu rekultywacji, często cechującego się wyższymi od pierwotnych walorów krajobrazowo-środowiskowych.

sitno3Od 2012 roku na terenie byłej żwirowni w Sitnie prowadzimy monitoring przyrodniczy we współpracy z Kołem Naukowym SGGW. Dzięki temu wiemy, że odpowiednio przygotowane przez nas zbiorniki stają się idealnym miejscem dla rozwoju płazów.  Zinwentaryzowano tam, aż 12 spośród 13 gatunków płazów występujących na nizinach. Wynikami pro-przyrodniczej rekultywacji dzielimy się z uczniami okolicznych szkół, w ramach warsztatów prowadzonych przez studentów i pracowników SGGW oraz ze środowiskiem naukowym na konferencjach polskich i zagranicznych.

image04

 

image05

Na terenie byłego  kamieniołomu „Lipówka” w Rudnikach utworzyliśmy przyrodniczą ścieżkę edukacyjną „Kopalnia przywrócona naturze”. Ścieżka składa się obecnie  z 20 tablic edukacyjnych rozmieszczonych na 13 stanowiskach tematycznych, prezentujących bogactwo  przyrodnicze kamieniołomu. Poprzez ścieżkę pokazujemy, jak  tereny poeksploatacyjne odzyskują wartości przyrodnicze.  Dążymy do tego, aby kopalnia była zarówno miejscem edukacji, jak i spędzania wolnego czasu. Aby dowiedzieć się więcej o ścieżce kliknij tutaj

W kolejnych latach planujemy otwarcie ścieżek na terenie żwirowni w Borzęcinie i Bierawie.

Bądźmy w kontakcie

CEMEX Polska
ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa
tel. +48 (22) 571 41 00
e-mail: cemexpolska@cemex.com
www.cemex.pl

CEMEX Zakład Konfekcjonowania
Kruszyw Ogrodowych

ul. Mstowska 10
42-240 Rudniki k/Częstochowy
tel. +48 (34) 321 04 33
e-mail: mateusz.majewski@cemex.com
www.kruszywaogrodowe.pl