Telefoniczne Centrum Obsługi Klienta

605989819

800700077

Kontakt

Każdego dnia pracujemy by zapewnić  Państwu oczekiwaną jakość obsługi, produktów i usług.

Zapraszamy do kontaktu. Dołożymy wszelkich starań by wesprzeć Państwa w realizowanych projektach.

Dział sprzedaży Kruszyw

Dyrektor Sprzedaży - Pion Kruszyw Polska

Jacek Leśniewski

E-mail: jacek.lesniewski@cemex.com

KRUSZYWA DO INFRASTRUKTURY I DROGOWNICTWA

Kierownik Sprzedaży

Maciej Drabikowski

Kom: 603068843

E-mail: maciej.drabikowski@cemex.com

Kierownik Sprzedaży

Maja Sadowska

Kom: 601849620

E-mail: maja.sadowska@cemex.com

Kierownik Sprzedaży

Krzysztof Manowski

Kom: 693361474

E-mail: krzysztof.manowski@cemex.com

Kierownik Sprzedaży

Mariusz Bebel

Kom: 693180716

E-mail: mariusz.bebel@cemex.com

KRUSZYWA DO BETONU I PREFABRYKACJI

Kierownik Sprzedaży

Łukasz Jończyk

Kom: 693913181

E-mail: lukasz.jonczyk@cemex.com

Kierownik Sprzedaży

Maja Sadowska

Kom: 601849620

E-mail: maja.sadowska@cemex.com

Kierownik Sprzedaży

Michał Jałocha

Kom: 691483114

E-mail: michal.jalocha@cemex.com

Kierownik Sprzedaży

Maciej Włodek

Kom: 607238813

E-mail: maciej.wlodek@cemex.com

PRODUKTY SPECJALISTYCZNE NEOGEM, KRUSZYWA OGRODOWE, WAPNO NAWOZOWE

Inżynier Sprzedaży Produktów Specjalnych

Joanna Kisiel

Kom: 665101434

E-mail: joanna.kisiel@cemex.com

Inżynier Sprzedaży Produktów Specjalistycznych

Joanna Hryciuk - Pabis

Kom: 782551380

E-mail: joanna.hryciuk@cemex.com

Dział Doradztwa Technicznego i Jakości

Koordynator Jakości i Doradztwa Technicznego

Region północny
Pełnomocnik ds. ZKP

Tomasz Kołodziejczak

Kom.: 661490202

E-mail: tomasz.kolodziejczak@cemex.com

Koordynator Jakości i Doradztwa Technicznego

Region południowy - zachód

Paulina Rajkowska

Kom.: 667730078

E-mail: paulina.rajkowska@cemex.com

Koordynator Jakości i Doradztwa Technicznego

Region południowy - wschód

Anita Zdankiewicz

Kom.: 661551140

E-mail: anita.zdankiewicz@cemex.com

Lider Centralnego Laboratorium Kruszyw

Bartłomiej Gądek

Kom.: 695361150

E-mail: bartlomiej.gadek@cemex.com

Menadżer Zespołu Jakości i Doradztwa Technicznego Kruszyw

Iwona Wagner-Gajewska

Kom.: 601695467

E-mail: iwona.wagner@cemex.com

Kierownik Zespołu Jakości i Doradztwa Technicznego Kruszyw

Monika Rewera

Kom.: 609730898

E-mail: monika.rewera@cemex.com

Dział Rozwoju Sprzedaży Kruszyw

Dyrektor Działu Rozwoju Sprzedaży Kruszyw

Agnieszka Chojnicka-Kurek

Kom.: 605423395

E-mail: agnieszka.chojnickakurek@cemex.com

Specjalista ds Rozwoju Rynku i Sprzedaży – Pion Kruszyw

Wioletta Kuśmierek-Perz

Kom.: 691956442

E-mail: wioletta.kusmierek@cemex.com

Kierownik Rozwoju Sprzedaży – Pion Kruszyw

Katarzyna Duś

Kom.: 605989819

E-mail: katarzyna.dus@cemex.com

Kierownik Produktu Dział Rozwoju Sprzedaży - Pion Kruszyw

Piotr Cencek

Kom.: 607238822

E-mail: piotr.cencek@cemex.com

Koordynator Pakowni Kruszyw – Pion Kruszyw

Mateusz Majewski

Kom.: 665101554

E-mail: mateusz.majewski@cemex.com

Bądźmy w kontakcie

CEMEX Polska
ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa
tel. +48 (22) 571 41 00
e-mail: cemexpolska@cemex.com
www.cemex.pl

CEMEX Zakład Konfekcjonowania
Kruszyw Ogrodowych

ul. Mstowska 10
42-240 Rudniki k/Częstochowy
tel. +48 (34) 321 04 33
e-mail: mateusz.majewski@cemex.com
www.kruszywaogrodowe.pl