Telefoniczne Centrum Obsługi Klienta

605989819

800700077

Bazalt

GEOLOGIA:

Bazalt jest to magmowa skała wylewna, powstała na powierzchni ziemi po erupcji wulkanicznej podczas szybkiego krzepnięcia lawy wulkanicznej. Struktura tej skały ma najczęściej formę bardzo drobnych kryształów, niedostrzegalnych gołym okiem. Bazalt charakteryzuje się czarną bądź ciemnoszarą barwą, zbitą budową oraz znacznym ciężarem.

WŁAŚCIWOŚCI:

Spośród innych kamieni wyróżnia się wyjątkowo korzystnymi właściwościami fizycznymi i chemicznymi, dzięki temu, że jest kamieniem bardzo twardym i ciężkim charakteryzuje się dużą odpornością na wietrzenie chemiczne, działanie kwasów, wytrzymałością na ściskanie, uderzenia i podwyższoną wytrzymałością na ścieranie. Wykazuje dużą wytrzymałość na czynniki szkodliwe takie jak wysoka wilgotność, mróz czy skoki temperatury – toleruje on temperatury od -70 do 150 stopni Celsjusza.

 

PARAMETR BAZALT
wskaźnik kruszywa grubego – SI 15
odporność na rodrabnianie – LA 15-25
gęstość objętościowa [Mg/t] 2,8-3,1
nasiąkliwość [%] WA 241, WA242
mrozoodporność – F F1
zawartość pyłów – f f 1,5
odporność na ścieranie – MDE 10-20
odporność na polerowanie – PSV 50

*Podstawowe właściwości ( frakcja 8/16mm)

 

ZASTOSOWANIE:

Budownictwo mieszkaniowe – stosowany w budynkach mieszkalnych na podbudowy, konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.

Infrastruktura kolejowa – stosowany przy budowie torowisk kolejowych i tramwajowych asortyment na podsypkę kolejową wyróżnia tłuczeń, kliniec, niesort.

Infrastruktura drogowa  –stosowany jako kruszywa pod drogi. Do wszystkich warstw dróg: ścieralnych, wiążących oraz podbudów.

Pozostały przemysł – stosowany przy produkcji wełny mineralnej jako surowiec niepalny, obojętny chemicznie, mrozoodporny, termoizolacyjny, do uszlachetniania betonów włóknem bazaltowym, wykorzystuje się go jako naturalna kostka brukowa produkowana ręcznie i maszynowo, płyty drogowe, krawężniki, płyty chodnikowe, płyty schodowe docinane na wymagany wymiar i pod często bardzo skomplikowane wzory.

Bądźmy w kontakcie

CEMEX Polska
ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa
tel. +48 (22) 571 41 00
e-mail: cemexpolska@cemex.com
www.cemex.pl

CEMEX Zakład Konfekcjonowania
Kruszyw Ogrodowych

ul. Mstowska 10
42-240 Rudniki k/Częstochowy
tel. +48 (34) 321 04 33
e-mail: mateusz.majewski@cemex.com
www.kruszywaogrodowe.pl