Telefoniczne Centrum Obsługi Klienta

605989819

800700077

Kruszywa Dolomitowe

GEOLOGIA:

Dolomit to osadowa, chemiczna zwięzła skała węglanowa, powstała w wyniku rozpuszczenia składników skał starszych i ponownego wytrącenia osadu wskutek parowania lub reakcji chemicznych. Zbudowana jest głównie z minerałów węglanowych, wśród których dominuje dolomit (95-100%), a także kalcytu, minerałów ilastych oraz składników akcesorycznych. Posiada barwy jasne – białe, jasnoszare, lub ciemne – ciemnoszare, brunatne lub niemal czarne. Czasem zabarwiony jest na różne odcienie i najczęściej wykazuje strukturę iłową lub krystaliczną.

WŁAŚCIWOŚCI:

Jest odporny na warunki atmosferyczne, np. wietrzenie dzięki mniejszej rozpuszczalności minerału dolomitu od kalcytu. Nie zawiera kwarcu dlatego charakteryzuje się bardzo dobrym powinowactwem z asfaltem oraz zaczynem cementowym.

 

PARAMETR DOLOMIT
wskaźnik kruszywa grubego – SI 15-25
odporność na rodrabnianie – LA 20-30
gęstość objętościowa [Mg/t] 2,7-2,85
nasiąkliwość [%] WA 241 – WA24 2,9
mrozoodporność – F F1-F2
zawartość pyłów – f f 1,5 – f 4
odporność na ścieranie – MDE 10-25
odporność na polerowanie – PSV 40-44

*Podstawowe właściwości ( frakcja 8/16mm)

ZASTOSOWANIE KRUSZYW DOLOMITOWYCH:

Budownictwo mieszkaniowe – stosowany jako element aranżacji ogrodów, skalniaków, elewacji murów i domów, chodników ogrodowych, podjazdów, ścieżek ogrodowych.

Budownictwo przemysłowe – stosowany jako kamień budowlany i kruszywo łamane.

Budownictwo inżynieryjne – stosowany jako kamień budowlany i kruszywo łamane.

Infrastruktura kolejowa – stosowany przy budowie torowisk kolejowych i tramwajowych jako asortyment na podsypkę kolejową wyróżnia tłuczeń, kliniec, niesort.

Infrastruktura drogowa  – stosowany do wszystkich warstw dróg: ścieralnych, wiążących oraz podbudów.

Pozostały przemysł –stosowany w przemyśle hutniczym przy produkcji materiałów ogniotrwałych oraz jako dodatek schładzający podczas wypalania materiałów ceramicznych, w procesach wytopu w hutnictwie stali, w przemyśle szklarskim przy wyrobie szkła, w przemyśle ceramicznym przy wyrobie zapraw ceramicznych oraz w kruszywach do betonów i przy wytwarzaniu wyrobów betonowych i tynku.

 

Bądźmy w kontakcie

CEMEX Polska
ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa
tel. +48 (22) 571 41 00
e-mail: cemexpolska@cemex.com
www.cemex.pl

CEMEX Zakład Konfekcjonowania
Kruszyw Ogrodowych

ul. Mstowska 10
42-240 Rudniki k/Częstochowy
tel. +48 (34) 321 04 33
e-mail: mateusz.majewski@cemex.com
www.kruszywaogrodowe.pl