Telefoniczne Centrum Obsługi Klienta

605989819

800700077

Granodioryt

Granodioryt – Kośmin

Granodioryt to lita kwaśna skała magmowa, głębinowa. Powstała w głębi skorupy ziemskiej w wyniku powolnego krzepnięcia magmy, co spowodowało, że minerały budujące skałę są dobrze wykształcone i widzialne gołym okiem. W skład granodiorytu jako podstawowe minerały wchodzą kwarc, plagioklazy i biotyt oraz mniejszych ilościach ortoklaz, muskowit.

Właściwości Granodiorytu

Kamień ten jest odporny na działanie czynników zewnętrznych, takich jak wysoka lub bardzo niska temperatura. Jest to materiał niepalny, twardy i niezwykle trwały. 

 

PARAMETR GRANODIORYT
wskaźnik kruszywa grubego – SI 15-20
odporność na rozdrabnianie – LA 20-25
gęstość objętościowa [Mg/t] 2,65-2,75
nasiąkliwość [%] WA241
mrozoodporność – F F1, F2
zawartość pyłów – f f1,5
odporność na ścieranie – MDE 15
odporność na polerowanie – PSV 50-55

*Podstawowe właściwości ( frakcja 8/16mm)

Zastosowanie Granodiorytu

Budownictwo przemysłowe – do produkcji betonu oraz  jako kamień budowlany i kruszywo łamane.

Infrastruktura drogowa  – zastosowanie do warstw dróg: ścieralnych, wiążących oraz podbudów.

Kształtowanie krajobrazu –  stosuje się go jako element aranżacji ogrodów, chodników ogrodowych, podjazdów, ścieżek ogrodowych.

Bądźmy w kontakcie

CEMEX Polska
ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa
tel. +48 (22) 571 41 00
e-mail: cemexpolska@cemex.com
www.cemex.pl

CEMEX Zakład Konfekcjonowania
Kruszyw Ogrodowych

ul. Mstowska 10
42-240 Rudniki k/Częstochowy
tel. +48 (34) 321 04 33
e-mail: mateusz.majewski@cemex.com
www.kruszywaogrodowe.pl