Telefoniczne Centrum Obsługi Klienta

605989819

800700077

Melafir

GEOLOGIA:

Melafir to magmowa skała wylewna o odczynie obojętnym, powstała na powierzchni ziemi po erupcji wulkanicznej podczas szybkiego krzepnięcia lawy wulkanicznej. Struktura tej skały ma najczęściej formę bardzo drobnych kryształów, niedostrzegalnych gołym okiem. Barwa może być szarofiołkowa, czerwonobrunatna lub zielonoczarna.

WŁAŚCIWOŚCI:

Melafir jako skała cechuje się niskim ciężarem właściwym w porównaniu np. z kruszywami bazaltowymi. Kruszywa melafirowe, w szczególności te produkowane z głębszych warstw struktur wylewnych, charakteryzują się mniejszą ścieralnością, odpornością na miażdżenie i wysoką mrozoodpornością nawet przy podwyższonej nasiąkliwości.

 

PARAMETR MELAFIR
wskaźnik kruszywa grubego – SI 20
odporność na rozdrabnianie – LA 15-20
gęstość objętościowa [Mg/t] 2,71
nasiąkliwość [%] WA241
mrozoodporność – F F1
zawartość pyłów – f F1,5 – F2
odporność na ścieranie – MDE 10-15
odporność na polerowanie – PSV 50-61

*Podstawowe właściwości ( frakcja 8/16mm)

ZASTOSOWANIE:

Budownictwo mieszkaniowe – stosowany w budynkach mieszkalnych na podbudowy.

Infrastruktura kolejowa – stosowany przy budowie torowisk kolejowych i tramwajowych asortyment na podsypkę kolejową wyróżnia tłuczeń, kliniec, niesort.

Infrastruktura drogowa  – stosowany jako kruszywo pod drogi do wszystkich warstw dróg: ścieralnych, wiążących oraz podbudów stabilizowanych mechanicznie.

Pozostały przemysł – stosowany przy produkcji mas bitumicznych i produkcji betonów cementowych, betonów mostowych, betonów hydrotechnicznych, betonów wodoszczelnych.

Bądźmy w kontakcie

CEMEX Polska
ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa
tel. +48 (22) 571 41 00
e-mail: cemexpolska@cemex.com
www.cemex.pl

CEMEX Zakład Konfekcjonowania
Kruszyw Ogrodowych

ul. Mstowska 10
42-240 Rudniki k/Częstochowy
tel. +48 (34) 321 04 33
e-mail: mateusz.majewski@cemex.com
www.kruszywaogrodowe.pl