Telefoniczne Centrum Obsługi Klienta

605989819

800700077

Piasek

GEOLOGIA:

Piasek to luźna skała osadowa, okruchowa, złożona z niezwiązanych spoiwem ziaren mineralnych, przede wszystkim kwarcu. Powstała przez procesy wietrzenia, czyli osadzanie się materiału pochodzącego z niszczenia innych skał. Skład mineralny piasku jest bardzo zróżnicowany i zwykle wskazuje jego pochodzenie, a niekiedy także długość jego transportu. Barwa piasku może być biała, żółtawa, brunatna, czerwonawa, zielonkawa, a nawet czarna i związana jest z zawartością skaleni, glaukonitu, tlenków i wodorotlenków żelaza.

WŁAŚCIWOŚCI:

PARAMETR PIASEK
uziarnienie GF85
gęstość objętościowa [Mg/t] 2,6
nasiąkliwość [%] WA241
zanieczyszczenia lekkie ≤0,1
zawartość pyłów – f f3
chlorki ≤0,01

 

ZASTOSOWANIE:

Budownictwo mieszkaniowe – stosowany jako element aranżacji ogrodów, skalniaków, elewacji murów i domów, chodników ogrodowych, podjazdów, ścieżek ogrodowych.

Budownictwo przemysłowe – stosowany jako kruszywo do betonów, w mieszankach tynków wewnętrznych i zewnętrznych.

Infrastruktura drogowa – stosowany do zagęszczania nasypów i podsypek, wyrównywania wykopów oraz jako warstwa stabilizująca pod układane drogi.

Pozostały przemysł – stosowany w przemyśle szklarskim do wyrobu różnego rodzaju szkła, w przemyśle formierskim do wyrobu form i rdzeni odlewniczych, przy wyrobie cegły, betonów, zapraw murarskich, klejów, przy produkcji kostki brukowej i prefabrykatach, do uzdatniania wody używane są w filtrach.

Bądźmy w kontakcie

CEMEX Polska
ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa
tel. +48 (22) 571 41 00
e-mail: cemexpolska@cemex.com
www.cemex.pl

CEMEX Zakład Konfekcjonowania
Kruszyw Ogrodowych

ul. Mstowska 10
42-240 Rudniki k/Częstochowy
tel. +48 (34) 321 04 33
e-mail: mateusz.majewski@cemex.com
www.kruszywaogrodowe.pl