Telefoniczne Centrum Obsługi Klienta

605989819

800700077

Kruszywa Żwirowe

GEOLOGIA:

Żwir to okruchowa luźna skała osadowa, powstała w wyniku wietrzenia, czyli osadzania się materiału pochodzącego z niszczenia innych skał, złożona z różnych skał i minerałów o różnorakiej średnicy – od 2 mm nawet do kilku centymetrów.

WŁAŚCIWOŚCI:

Z uwagi na region występowania kruszywo piaskowe możemy podzielić na 3 grupy zgodnie z rejonem ich występowania.

Strefa północna Polski obejmująca ok. 30% krajowych zasobów o genezie lodowcowej. Charakteryzuje się małą zawartością frakcji piaskowej. Ma największą miąższość złoża nawet do 40 m i są to głównie krystaliczne skały skandynawskie.

Strefa środkowa obejmująca  ok. 10% krajowych zasobów, bogata w złoża pochodzenia wodnolodowcowego, stosunkowo małe i słabej jakości. Skały skandynawskie z domieszką lokalnych skał osadowych.

Strefa południowa obejmująca ok. 60% krajowych zasobów. Tu przeważają zasobne, wysoko jakościowe złoża żwirowo – piaskowe o genezie rzecznej z lokalnych skał krystalicznych i osadowych. Jakość kopaliny, a szczególnie jednorodność złóż w znacznym stopniu zależą od genetycznego typu złoża.

 

PARAMETR ŻWIR
wskaźnik kruszywa grubego – SI SI 15-20
odporność na rodrabnianie – LA 25-40
gęstość objętościowa [Mg/t] 2,6-2,7
nasiąkliwość [%] WA241 – WA242,8
mrozoodporność – F F1-F4
zawartość pyłów – f f0,5-f2
odporność na ścieranie – MDE 15-20
odporność na polerowanie – PSV 50

*Podstawowe właściwości ( frakcja 8/16mm)

ZASTOSOWANIE KRUSZYWA ŻWIROWEGO:

Budownictwo mieszkaniowe – stosowany jako element aranżacji ogrodów, skalniaków, elewacji murów i domów, chodników ogrodowych, podjazdów, ścieżek ogrodowych.

Budownictwo przemysłowe – stosowany jako kruszywo do betonów: architektonicznego, posadzkowego, kontraktorowego, samozagęszczalnego, hydrotechnicznego.

Budownictwo inżynieryjne – stosowany jako kruszywo do masywnych elementów betonowych.

Infrastruktura drogowa – stosowany do zagęszczania nasypów i podsypek, wyrównywania wykopów oraz jako warstwa stabilizująca pod układane drogi.

Budownictwo hydrotechniczne – stosowany do wykonywania robót budowlanych jako materiał filtracyjny, drenażowy, do opasek melioracyjnych wokół budynków.

 

Bądźmy w kontakcie

CEMEX Polska
ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa
tel. +48 (22) 571 41 00
e-mail: cemexpolska@cemex.com
www.cemex.pl

CEMEX Zakład Konfekcjonowania
Kruszyw Ogrodowych

ul. Mstowska 10
42-240 Rudniki k/Częstochowy
tel. +48 (34) 321 04 33
e-mail: mateusz.majewski@cemex.com
www.kruszywaogrodowe.pl