Telefoniczne Centrum Obsługi Klienta

605989819

800700077

O Nas

Należymy do czołówki producentów cementu, betonu towarowego i kruszyw. Korzystając z doświadczeń, wiedzy i kapitału międzynarodowego koncernu stosujemy zgodne z normami  systemy produkcji i zarządzania.

Działalność opieramy na wysokich standardach środowiskowych, ciągłym doskonaleniu BHP i zapewnieniu Klientom oczekiwanej jakości produktów i usług.

Misja i wartości

Naszą misją jest sprostanie potrzebom Klientów oraz tworzenie wartości dodanej dla naszych pracowników, interesariuszy oraz społeczności, w których żyjemy i pracujemy.

Wiemy, że najbardziej wydajne i zyskowne rozwiązania budowlane dają satysfakcję i pożądany efekt.  We wszystkich obszarach: gospodarczym, środowiskowym, społecznym i korporacyjnym zachowujemy zrównoważony rozwój.

Naszą wizją jest budowanie lepszego świata dla przyszłych pokoleń. Zasadą tą kierujemy się we wszystkich obszarach naszej działalności

Jesteśmy członkiem Polskiego Związku Producentów Kruszyw (Członek Europejskiego Stowarzyszenia Kruszyw UEPG) w którym promujemy standardy jakości produkcji, wspieramy procesy legislacyjne na rzecz dostępności złóż oraz poprawy funkcjonowania przemysłu, pracujemy nad zyskownością branży kruszywowej oraz prowadzimy dialog z organami administracji, którym podlega działalność górnicza. Ponadto dzielimy się wiedzą dotyczącą bezpieczeństwa pracowników i ochrony środowiska, a także pracujemy nad doskonaleniem standardów jakościowych i poszukiwaniem nowych kierunków zastosowań kruszyw.

Historia firmy

Nasza historia sięga 1906 roku, gdy uruchomiono cementownię  Cementos Hidalgo w północnym Meksyku.

1920 roku rozpoczęła działalność Cementos Portland Monterrey – nowoczesna cementownia z piecami obrotowymi, które produkowały 20.000 ton cementu rocznie.

Od połowy lat 60-tych do 80-tych ubiegłego stulecia CEMEX wyrósł na lidera rynku meksykańskiego. W tym czasie firma rozwinęła działalność w środkowej i południowej części Meksyku, zwiększyła ponad dwukrotnie wielkość eksportu oraz weszła na meksykańską giełdę.

1985 roku CEMEX przejął strategiczne cementownie w Hiszpanii, Wenezueli, Stanach Zjednoczonych, Panamie i Dominikanie. To wydarzenie zapoczątkowało powstanie międzynarodowego koncernu.

Nagrody

CEMEX Polska został laureatem pierwszej edycji konkursu Solidne Kruszywa – Branżowy Znak Jakości, zorganizowanego przez Polski Związek Producentów Kruszyw. Uroczyste wręczenie certyfikatów odbyło się 22 czerwca w Pałacu Czeczotki w Krakowie.

Certyfikat Solidne Kruszywa – Branżowy Znak Jakości stanowi potwierdzenie spełniania przez producentów wysokich standardów produkcji kruszyw. Firmy pragnące uzyskać certyfikat były zobowiązane do udostępnienia informacji związanych z systemem zakładowej kontroli produkcji, produktami podlegającymi ocenie oraz zakładami produkcyjnymi.

CEMEX Polska został wyróżniony za powtarzalną, wysoką jakość dostarczanych materiałów, działanie według zasad zrównoważonego rozwoju oraz prowadzenie racjonalnej gospodarki złożami natur

alnymi. Doceniono także utrzymywanie przez CEMEX Polska wysokiego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy. W imieniu firmy wyróżnienie odebrała Iwona Górakowska-Szyszka, Dyrektor Pionu Kruszyw, Członek Zarządu CEMEX Polska.

Cieszę się, że branża kruszywowa w końcu doczekała się dedykowanego certyfikatu, dzięki któremu firmy oferujące wysokiej jakości produkty mogą zostać wyróżnione. W CEMEX we wszystkich naszych działaniach skupiamy się na odpowiednim zaspokajaniu potrzeb naszych Klientów, oferując im materiały i usługi najwyższej jakości oraz dbając przy tym o środowisko lokalne i BHP. Branżowy Znak Jakości – Solidne Kruszywa to dla naszej firmy ogromne wyróżnienie, które jest motywacją do dalszego doskonalenia – mówi Iwona Górakowska-Szyszka, Dyrektor Pionu Kruszyw, Członek Zarządu CEMEX Polska.

Wyróżnienie Solidne Kruszywa – Branżowy Znak Jakości jest przyznawane na okres czterech kolejnych lat. Po tym czasie firma powinna ponownie poddać się procedurze kwalifikacyjnej, by przedłużyć okres obowiązywania certyfikatu.

Cemex na świecie to:

905
pracowników*
kopalni kruszyw
terminali morskich
centrów dystrybucji lądowej
mln
ton kruszyw
*stan na XII.2015