Telefoniczne Centrum Obsługi Klienta

605989819

800700077

Misja i wartości

Naszą misją jest sprostanie potrzebom Klientów oraz tworzenie wartości dodanej dla naszych pracowników, interesariuszy oraz społeczności, w których żyjemy i pracujemy.

Wiemy, że najbardziej wydajne i zyskowne rozwiązania budowlane dają satysfakcję i pożądany efekt.  We wszystkich obszarach: gospodarczym, środowiskowym, społecznym i korporacyjnym zachowujemy zrównoważony rozwój.

Naszą wizją jest budowanie lepszego świata dla przyszłych pokoleń. Zasadą tą kierujemy się we wszystkich obszarach naszej działalności

Jesteśmy członkiem Polskiego Związku Producentów Kruszyw (Członek Europejskiego Stowarzyszenia Kruszyw UEPG) w którym promujemy standardy jakości produkcji, wspieramy procesy legislacyjne na rzecz dostępności złóż oraz poprawy funkcjonowania przemysłu, pracujemy nad zyskownością branży kruszywowej oraz prowadzimy dialog z organami administracji, którym podlega działalność górnicza. Ponadto dzielimy się wiedzą dotyczącą bezpieczeństwa pracowników i ochrony środowiska, a także pracujemy nad doskonaleniem standardów jakościowych i poszukiwaniem nowych kierunków zastosowań kruszyw.

Bądźmy w kontakcie

CEMEX Polska
ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa
tel. +48 (22) 571 41 00
e-mail: cemexpolska@cemex.com
www.cemex.pl

CEMEX Zakład Konfekcjonowania
Kruszyw Ogrodowych

ul. Mstowska 10
42-240 Rudniki k/Częstochowy
tel. +48 (34) 321 04 33
e-mail: mateusz.majewski@cemex.com
www.kruszywaogrodowe.pl