Telefoniczne Centrum Obsługi Klienta

605989819

800700077

Odpowiedzialność Społeczna

Zdrowie i bezpieczeństwo Kruszyw CEMEX

Zero wypadków i zero ofiar śmiertelnych, to więcej niż CEL, to nasz OBOWIĄZEK. Bezpieczeństwo pracowników, kontrahentów i innych osób, na których nasza działalność może mieć wpływ traktujemy priorytetowo. Zakłady produkcyjne kruszyw w Polsce za osiągnięcia w dziedzinie bezpieczeństwa pracy zdobyły wiele nagród w wewnętrznych konkursach CEMEX Polska, a także na szczeblu globalnym  m.in. w Europejskim Konkursie Dobrych Praktyk BHP. Nieustannie pracujemy nad poprawą bezpieczeństwa poprzez następujące działania:   Audyty […]

Fundacja CEMEX

Celem powołania Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość” jest niesienie wsparcia dla lokalnych inicjatyw podejmowanych w miejscowościach, gdzie CEMEX prowadzi swoje operacje biznesowe. Działania Fundacji, które podejmujemy ukierunkowane są na wsparcie i kształtowanie edukacji, sportu, kultury, ekologii i szeroko rozumianych programów obywatelskich.   Otaczamy opieką inicjatywy społeczne podejmowane w miejscowościach, w których działają zakłady produkcyjne CEMEX. Zakres, obszar i sposób wsparcia regulujemy przez aktualizowany […]

Bądźmy w kontakcie

CEMEX Polska
ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa
tel. +48 (22) 571 41 00
e-mail: cemexpolska@cemex.com
www.cemex.pl

CEMEX Zakład Konfekcjonowania
Kruszyw Ogrodowych

ul. Mstowska 10
42-240 Rudniki k/Częstochowy
tel. +48 (34) 321 04 33
e-mail: mateusz.majewski@cemex.com
www.kruszywaogrodowe.pl