Telefoniczne Centrum Obsługi Klienta

605989819

800700077

Zdrowie i bezpieczeństwo Kruszyw CEMEX

Zero wypadków i zero ofiar śmiertelnych, to więcej niż CEL, to nasz OBOWIĄZEK.

Bezpieczeństwo pracowników, kontrahentów i innych osób, na których nasza działalność może mieć wpływ traktujemy priorytetowo.

Zakłady produkcyjne kruszyw w Polsce za osiągnięcia w dziedzinie bezpieczeństwa pracy zdobyły wiele nagród w wewnętrznych konkursach CEMEX Polska, a także na szczeblu globalnym  m.in. w Europejskim Konkursie Dobrych Praktyk BHP. Nieustannie pracujemy nad poprawą bezpieczeństwa poprzez następujące działania:

 

image01

Audyty VFL Visible Felt Leadership

(widzialne odczuwalne przywództwo) są realizowane minimum 2 razy w miesiącu przez kierownictwo i członków zarządu. Odbywają się one w zakładach produkcyjnych i mają na celu rozpoznanie realnych zagrożeń mogących występować w środowisku pracy. Spotkania są okazją do rozmów na temat BHP,  sprzyjają wymianie spostrzeżeń i doświadczeń z każdym pracownikiem. Obserwujemy, że takie zaangażowanie kierownictwa daje możliwość egzekwowania przepisów i zasad oraz stosowania wewnętrznych standardów zawartych w poszczególnych elementach Systemu Zarządzania BHP CEMEX.
image00

Szkolenia „LEGACY” dla kierownictwa

(z ang. – dziedzictwo) to program przywództwa w zakresie BHP, mający na celu budowanie pozytywnych postaw w codziennej pracy i zaangażowania w propagowaniu dobrych praktyk oraz rzeczywistej odpowiedzialności za naszych pracowników. Szkolenia są dla osób, które pełnią funkcje kierownicze i mają wpływ na kształtowanie bezpiecznych zachowań w zespołach. Założeniem szkolenia jest odnalezienie w sobie mocnych stron oraz zapoczątkowanie działań zmierzających do pozytywnej zmiany.

 

image02

Szkolenia „E-Legacy” dla pracowników

zakładów produkcyjnych, w którym podkreślamy, że bezpieczeństwo każdego z nas powinno stać się wartością osobistą, podobnie jak zdrowie czy rodzina. Uświadamiamy, że codzienna, bezpieczna postawa z wyczuleniem i rozpoznawaniem otaczających zagrożeń powinna stać się dla nas priorytetem. Szkolenie rozpoczyna się od emocjonalnych wystąpień współpracowników i bliskich osób, które uległy wypadkom. Przez każdy moduł szkolenia przewija się hasło przewodnie „Zatrzymaj się, pomyśl, działaj – bezpiecznie”.

 

Współpraca z podwykonawcami

Codziennie na teren naszych zakładów przyjeżdżają setki pracowników z firm zewnętrznych. Aby zapewnić im bezpieczeństwo opracowaliśmy szczegółowe wymagania BHP. Dzięki tym działaniom na przestrzeni ostatnich lat zaobserwowaliśmy znaczący wzrost świadomości naszych podwykonawców w zakresie BHP. Organizujemy coroczne konkursy BHP na najlepszego podwykonawcę w ramach konkursu „Bezpieczeństwo cementuje współpracę”.

Transport drogowy i bezpieczeństwo kierowców

Nieodzownym elementem naszej działalności jest transport, głównie samochodowy. Dlatego też, podejmowane są różne działania wobec firm transportowych, aby uświadamiać, a tym samym ograniczać prawdopodobieństwo wypadków, m.in.:

  • audytowanie samochodów i kierowców realizujących transport materiałów CEMEX Polska,
  • szkolenie w formie e-learningowej kierowców (od 2013 roku przeszkolonych zostało ponad 2500 kierowców),
  • szkolenie z zasad jazdy defensywnej i jazdy ekologicznej – Ecodriving,
  • zorganizowanie w zakładach miejsc do ustawiania lusterek w pojeździe,
  • materiały informacyjne i ulotki.

image03

Chcąc rozpoznawać sytuacje potencjalnie wypadkowe i im przedciwdziałać wprowadziliśmy system Kart Zdarzeń Potencjalnie Wypadkowych. Wyczulenie pracowników na szukanie i zgłaszanie zagrożeń, jest mocnym oddziaływaniem na poprawę bezpieczeństwa, kultury pracy i świadomości pracowników, dzięki temu zmniejsza się prawdopodobieństwo ich wystąpienia. Od początku tego roku zgłoszono już 11.717 sugerowanych aktywności do poprawy BHP.

Dobre praktyki w zakładach

Jako międzynarodowa organizacja wzajemnie korzystamy z wiedzy i dobrych praktyk wypracowanych w innych krajach, co jest dobrym sposobem na propagowanie sprawdzonych rozwiązań.

Bądźmy w kontakcie

CEMEX Polska
ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa
tel. +48 (22) 571 41 00
e-mail: cemexpolska@cemex.com
www.cemex.pl

CEMEX Zakład Konfekcjonowania
Kruszyw Ogrodowych

ul. Mstowska 10
42-240 Rudniki k/Częstochowy
tel. +48 (34) 321 04 33
e-mail: mateusz.majewski@cemex.com
www.kruszywaogrodowe.pl