Telefoniczne Centrum Obsługi Klienta

605989819

800700077

Ekomix

Kruszywa naturalne i mieszanki popiołowo-zużlowe EKOmix

EKOmix to produkty wieloskładnikowe, składające się z kruszywa naturalnego oraz mieszanek popiołowo-żużlowych.

Produkt przeznaczony jest przede wszystkim dla branży drogowej do górnych i dolnych warstw podbudowy, jak również warstw podłoża gruntowego w nawierzchni drogowej. Jego głównym atutem jest zdolność do uzyskiwania bardzo dobrych parametrów nośności CBR.

Właściwości EKOmiX:

Produkty EKOmix przeznaczone są przede wszystkim dla branźy drogowej oraz geotechnicznej.

Najważniejsze właściwości EKOmix to:

 • bardzo dobra zagęszczalność
 • wysokie wskaźniki nośności
 • stabilność parametrów
 • gwarantowany minimalny wskaźnik nośności CBR
 • niższe gęstości objetości po zagęszczeniu (od 10% do 25%) w stosunku do standardowych rozwiązań

Zastosowanie EKOmiX:

Produkty te znajdują zastosowanie w budownictwie drogowym, infrastrukturalnym oraz specjalistycznym, tj.:

 • warstwy podbudowy zasadniczej oraz pomocniczej wg WT4
 • warstwy ulepszonego podłoża
 • dolne i górne warstwy nasypów
 • stabilizacje hydrauliczne
 • roboty ziemne i inżynieryjne
 • drogi wewnętrzne, technologiczne

JAKOŚĆ:

Kruszywa CEMEX spełniają wymagania następujących norm:

 • PN-EN 13242: Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów, stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
 • PN-EN 13285: Mieszanki kruszywa

Wymagania dodatkowe:
Wymagania techniczne WT-4 Kruszywa do mieszanek niezwiązanych cementem
Wymagania techniczne WT-5 Kruszywo do mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym

Ponadto na życzenie Klienta prowadzimy badania zgodnie z normami PN np.: PN-S-06102:1997: Drogi samochodowe, podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie; PN-S 02205:1998 Drogi samochodowe, roboty ziemne, wymagania i badania.

Produkt dedykowany do segmentu drogownictwa. Są to specjalnie opracowane rozwiązania spełniające wymagania dolnych warstw nawierzchni (takich jak podubudowa zasadnicza, podbudowa pomocnicza, warstwy mrozoochronne) oraz nasypy.Głównym atutem jest zdolność do uzyskiwania wymaganych parametrów nośności CBR dla danego rozwiązania.

DOSTAWA I TRANSPORT

Oferujemy produkty EKOMix dostępne luzem samochodami o ładowności 25 ton lub składami kolejowymi o ładowności 1.400 ton. Istnieje możliwość obiorów własnymi środkami transportu.

Zapraszamy do kontaktu!

Kierownicy Sprzedaży odpowiedzą na pytania i udzielą Państwu niezbędnych informacji w tym celu prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży.

Oferujemy również wszechstronną pomoc technologiczną w zakresie rozwiązań materiałowych oraz pomoc w badaniach diagnostycznych i kontrolnych, jak również wsparcie we wdrożeniu systemu Zakładowej Kontroli Produkcji. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani nawiązaniem współpracy lub chcecie poznać szczegóły oferty doradztwa technologicznego prosimy o kontakt z działem Jakości.

 

Bądźmy w kontakcie

CEMEX Polska
ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa
tel. +48 (22) 571 41 00
e-mail: cemexpolska@cemex.com
www.cemex.pl

CEMEX Zakład Konfekcjonowania
Kruszyw Ogrodowych

ul. Mstowska 10
42-240 Rudniki k/Częstochowy
tel. +48 (34) 321 04 33
e-mail: mateusz.majewski@cemex.com
www.kruszywaogrodowe.pl