Telefoniczne Centrum Obsługi Klienta

605989819

800700077

Hydrostone

 

Hydrostone to kamień hydrotechniczny, charakteryzujący się bardzo wysoką odpornością na działanie czynników zewnętrznych.

Kamień hydrotechniczny CEMEX znajduje szeroki wachlarz zastosowań w budownictwie, inżynierii wodnej oraz lądowej. W naszej ofercie posiadamy kamień hydrotechniczny produkowany z różnych skał oraz otoczaków żwirowych.

Zgodnie z normą PN-EN 13383-1 jest to kruszywo grube stosowane w budownictwie hydrotechnicznym i innych obiektach budowlanych.

Kamień hydrotechniczny posiada bardzo duży zakres uziarnień (wymiary od kilkudziesięciu milimetrów do kilku metrowych bloków skalnych) oraz masy (waga od kilku gram do kilkudziesięciu ton).

stopniowanie

Kamień do robót hydrotechnicznych możemy podzielić wg PN-EN 13383-1 na:

Uziarnienie grube CP45 – 250 mm Uziarnienie lekkie LMA lub LMB 25 – 500 kg Uziarnienie ciężkie HMA lub HMB > 500 kg
CP45/125 LMB5/40 HMB300/1000
CP63/180 LMB10/60 HMB800/1000
CP90/250 LMB40/200 HMB1000/3000
CP45/180 LMB50/150 HMB3000/6000
CP90/180 LMB60/300
LMB15/300

Uziarnienie grube – kruszenie wstępne i sortowanie na przesiewaczu

Uziarnienie lekkie – wybierane z urobku po odstrzale osprzętem chwytakowym

Uziarnienie ciężkie – pozyskiwany ze złóż eksploatowanych na bloki lub jako nadgabaryty  przy specjalnie projektowanych robotach strzałowych

 

Poniżej w tabeli przedstawiono podstawowe wymagania co do właściwości z uwzględnieniem kierunku zastosowania.

Właściwość Hydrotechnika morska Hydrotechnika śródlądowa Geotechnika inne
Typ skały Magmowa, Metamorficzna Magmowa, Metamorficzna, Osadowa, Otoczaki Magmowa, Metamorficzna, Osadowa, Otoczaki
Gęstość objętościowa [Mg/m3] > 2,5 > 2,2 > 1,7
Nasiąkliwość [%] 0,4 -1,5 0,4-3 0,4-5
Mrozoodporność FTA Kr. mrozoodporne Kr. mrozoodporne
Wytrzymałość na ściskanie [Mpa] >120 >80 <50

*/ parametry podane jako orientacyjne dla danego przeznaczenia. O parametrach kamienia w danych zastosowaniu stanowi specyfikacja techniczna obowiązująca na danej inwestycji

Najczęściej stosowane skały:

MAGMOWE METAMORFICZNE OSADOWE
granit, sjenit, dioryt, gabro, melafir, bazalt, porfir, diabaz kwarcyt, amfibolit, gnejs dolomit

najczesciej-stosowane-skaly

 

Główne właściwości skał do produkcji kamienia hydrotechnicznego:

  • wysoka gęstość objętościowa
  • wysoka wytrzymałość skał na ściskanie
  • niska ścieralność
  • niska nasiąkliwość – bardzo dobra mrozoodporność

 

ZASTOSOWANIE:

HYDROTECHNIKA

image15

Falochrony pochłaniające energię fal

image16

Zabezpieczenie przeciwerozyjne skarp, nabrzeży

image12

Zabezpieczenie filarów mostów i przyczółków mostowych

Zabezpieczenie zapór i kanałów wodnych (stopnie wodne, jazy)

image04

Obwałowania przeciwpowodziowe (szczególności w procesie uszczelniania)

GEOTECHNIKA

image09

Zabezpieczenie skarp i zboczy

image07

Konstrukcje (mury) oporowe

image08

Stabilizacja podłoża

 

INNE ZASTOSOWANIA:

image00

Budownictwo komunikacyjne

image03

Ekrany akustyczne, ogrodzenia

image01

Architektura krajobrazu

image17

Budownictwo kubaturowe

Zapraszamy do kontaktu!

Oferujemy również wszechstronną pomoc technologiczną w zakresie rozwiązań materiałowych oraz pomoc w badaniach diagnostycznych i kontrolnych, jak również wsparcie we wdrożeniu systemu Zakładowej Kontroli Produkcji. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani nawiązaniem współpracy lub chcecie poznać szczegóły oferty doradztwa technologicznego prosimy o kontakt z działem Jakości.

Bądźmy w kontakcie

CEMEX Polska
ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa
tel. +48 (22) 571 41 00
e-mail: cemexpolska@cemex.com
www.cemex.pl

CEMEX Zakład Konfekcjonowania
Kruszyw Ogrodowych

ul. Mstowska 10
42-240 Rudniki k/Częstochowy
tel. +48 (34) 321 04 33
e-mail: mateusz.majewski@cemex.com
www.kruszywaogrodowe.pl