Telefoniczne Centrum Obsługi Klienta

605989819

800700077

Kruszywa na Podbudowy Dróg i Roboty Ziemne

Kruszywa Neogem

Neogem to seria produktów dedykowanych do segmentu drogownictwa i kolejnictwa. Są to specjalnie opracowane rozwiązania produktowe spełniające wymagania dolnych warstw nawierzchni (takich jak podubudowa zasadnicza, podbudowa pomocnicza, warstwy mrozoochronne) oraz nasypów. Ich głównym atutem jest zdolność do uzyskiwania wymaganych parametrów nośności CBR dla danego rozwiązania.

Jakość kruszyw Neogem

Kruszywa CEMEX spełniają wymagania następujących norm:

  • PN-EN 13242: Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów, stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
  • PN-EN 13285: Mieszanki kruszywa

Wymagania dodatkowe:
Wymagania techniczne WT-4 Kruszywa do mieszanek niezwiązanych cementem
Wymagania techniczne WT-5 Kruszywo do mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym

Ponadto na życzenie Klienta prowadzimy badania zgodnie z normami PN np.: PN-S-06102:1997: Drogi samochodowe, podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie; PN-S 02205:1998 Drogi samochodowe, roboty ziemne, wymagania i badania.

 

Naturalne Kruszywa Drogowe DROGOmix

DROGOmix jest mieszanką składającą się z kruszyw naturalnych i/lub kruszyw o ciągłym uziarnieniu, które w odpowiedniej proporcji osiągają wymagany dla danego zastosowania wskaźnik nośności CBR.

Ekonomiczne kruszywa drogowe EKOmix

EKOmix to produkty wieloskładnikowe, składające się z kruszywa naturalnego oraz mieszanek popiołowo-żużlowych. Produkt przeznaczony jest przede wszystkim dla branży drogowej do górnych i dolnych warstw podbudowy, jak również warstw podłoża gruntowego w nawierzchni drogowej. Jego głównym atutem jest zdolność do uzyskiwania bardzo dobrych parametrów nośności CBR.

Dostawa i Transport Kruszyw Drogowych

Oferujemy produkty DROGOMix i EKOMix dostępne luzem samochodami o ładowności 25 ton lub składami kolejowymi o ładowności 1.400 ton. Istnieje możliwość obiorów własnymi środkami transportu.

Zapraszamy do kontaktu!

Kierownicy Sprzedaży odpowiedzą na pytania i udzielą Państwu niezbędnych informacji w tym celu prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży.

Oferujemy również wszechstronną pomoc technologiczną w zakresie rozwiązań materiałowych oraz pomoc w badaniach diagnostycznych i kontrolnych, jak również wsparcie we wdrożeniu systemu Zakładowej Kontroli Produkcji. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani nawiązaniem współpracy lub chcecie poznać szczegóły oferty doradztwa technologicznego prosimy o kontakt z działem Jakości.

Bądźmy w kontakcie

CEMEX Polska
ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa
tel. +48 (22) 571 41 00
e-mail: cemexpolska@cemex.com
www.cemex.pl

CEMEX Zakład Konfekcjonowania
Kruszyw Ogrodowych

ul. Mstowska 10
42-240 Rudniki k/Częstochowy
tel. +48 (34) 321 04 33
e-mail: mateusz.majewski@cemex.com
www.kruszywaogrodowe.pl